FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
tel. 997 (ogólnopolski)
tel.kom. 112 (ogólnoeuropejski)
tel. 800 676 676 Infolinia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
tel. 0 801 120 002
Tu możesz zgłosić PRZEMOC w rodzinie
TELEFON INFORMACYJNO-INTERWENCYJNY:
0 22 696 55 50

czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8.15 - 16.15
tel. 0 800 12 12 12
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego Orange
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:
* przeży­wasz smutek, lęk, osamotnienie;
* nie radzisz sobie z kon­flik­tem w Two­jej rodzinie;
* masz prob­lemy w relac­jach z rówieśnikami;
* masz trud­ności w nauce;
* ktoś sto­suje wobec Ciebie przemoc.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
tel. 0 11 6 111
Fundacja Dzieci Niczyje

tel. 0 800 100 100
HelpLine

Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach