FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

Informacje dla Rodzica

DZIECKO ZGŁASZAJĄCE SIĘ
DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:


1. Przyszła wychowanka powinna zabrać rzeczy osobiste, takie, jakby jechała do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie (w zależności od pory roku), w tym kapcie, środki higieny osobistej, zeszyty itd. Może zabrać jeden telefon komórkowy.


2. Ośrodek zapewnia materiały szkolne, wyżywienie oraz podręczniki szkolne.


3. Przyszła wychowanka powinna zabrać 2 zdjęcia legitymacyjne


4. Rodziców/Opiekunów prawnych prosimy o zadbanie, by dziecko posiadało wypełnione oświadczenia pozwalające mu korzystać z badań specjalistycznych oraz tych, wykonywanych w warunkach szpitalnych,a także badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego
OŚWIADCZENIA do pobrania niżej:
Tutaj - oświadczenia w "pigułce"


5. Dziecko powinno być zaopatrzone w uktualne ubezpieczenie (Legitymacja ZUS, Druk ZZA etc.), pozwalające korzystać z bezpłatnej opieki medycznej


PRZYJAZD DO OŚRODKA


1. Wychowanka, która otrzymuje skierowanie, ma na nim zaznaczony ostateczny termin dojazdu do Ośrodka. Zachecamy Państwa do osobistego dowiezienia córki do naszej placówki. Jest to wspaniała okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami.


2. Samodzielny przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy. Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję.


3. Wychowanki są przyjmowane do placówki całodobowo, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 18.00.


4. Po otrzymaniu skierowania wysyłamy do rodziców/opiekunów informacje na temat warunków pobytu, zakwaterowania oraz dojazdu do placówki. Mamy nadzieję, iż ta informacja ułatwi Państwu kontakt z nami i decyzję o samodzielnym dowiezieniu córki. Przed dowiezieniem prosimy o kontakt z placówką.


WIZYTY RODZICÓW/OPIEKUNÓW, ODWIEDZINY


1. Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowankę bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi.


2. Odwiedziny kolegów i koleżanek, a także dalszej rodziny są uzależnione od miesięcznej i tygodniowej oceny z zachowania. Wychowanka nabywa prawo do odwiedzin po pierwszej ocenie miesięcznej.


3. Odwiedziny w dni wolne od nauki trwają do godziny 17.00. O czasie ich trwania decyduje wychowawca w zależności od aktualnej oceny i liczby punktów.


4. Ośrodek nie zapewnia noclegu rodzicom/opiekunom wychowanek.


5. Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanek posiadających zgodę sądu, są realizowane na podstawie zasad urlopowania. O terminie decyduje wychowawca prowadzący. W przypadku braku zgody sądu o wyjściu poza placówkę decyduje wychowawca pracujący aktualnie z grupą.


6. O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, zachowanie oraz liczbę punktów.


7. Odwiedziny rodziny odbywają się w pokoju odwiedzin, świetlicy lub stołówce.


URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE, WYJAZDY NA FERIE, WAKACJE


Aby wychowanka mogła wyjechać na przepustkę konieczne są:

1. Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce.


2. Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki.


3. Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.


4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wyrażające zgodę na samodzielny powrót dziecka z ośrodka. Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego jest zawarta w pliku wyżej


Ferie i święta

1. Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanki na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic/opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych. Zachęcamy jednak do bezpośredniej wizyty w Sądzie, co przyśpieszy wydanie zgody. Dotyczy to zwłaszcza nowo przybyłych wychowanek.


2. Wyjazdy na Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany.


3. Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc są przedłużone o dni ferii zimowych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.


Urlopy okolicznościowe

1. Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki.


2. Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.


3. Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych oraz liczby otrzymanych punktów.


4. Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanka, która ma aktualnie dodatnią liczbę punktów.


5. W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice/opiekunowie powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę.


6. Wychowanka nieterminowo powracająca z udzielonych przepustek będzie miała ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.


POUCZENIE DLA WYCHOWANKI


Niezgłoszenie się do MOW w wyznaczonym dniu i godzinie będzie traktowane jako ucieczka i spowoduje zgłoszenie na Policję oraz do Sądu


Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach