FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

Trening Zastępowania Agresji (AGRESSION REPLACEMENT TRAINING)

"Trening Zastępowania Agresji" powszechnie nazywany "TZA" lub "ART" to skrót z języka angielskiego- Agression Replacement Training. Jest on poznawczo-behawioralną metodą opracowaną w latach 80-tych przez doktora Arnolda Goldsteina wraz ze współpracownikami w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie "Trening Zastępowania Agresji" jest upowszechniany w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży na zlecenie MENiS.
TZA jest cenną pomocą w wychowaniu, profilaktyce, socjoterapii i resocjalizacji. Jest to jeden z bardziej skutecznych behawioralnych programów zmiany zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne.

Cały trening opiera się na 3 filarach.

1. nabywania i stosowania umiejętności prospołecznych (uczenie tego, co należy robić) w oparciu o podstawowe umiejętności ważnych w życiu społecznym,
2. trening kontroli złości, czyli uczenie się, czego nie należy robić. Wykrywanie i nazywanie sygnałów złości i naszej reakcji na "nie". Identyfikowanie zewnętrznych i wewnętrznych wyzwalaczy złości. Poszukiwanie konstruktywnych i wyławianie destruktywnych reduktorów złości oraz analiza skutków, jakie one wywołują. Stosowanie monitów.
3. trening wnioskowania moralnego, którego celem jest wywołanie dysonansu poznawczego i refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości w duchu daleko idącej tolerancji. Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczuciom, postawom i przekonaniom, co stanowi podstawę edukacji moralnej.

Od początku września 2016 r., w naszym Ośrodku regularnie odbywają się zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji. W zajęciach biorą udział wychowanki, które chcą poznać alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją i autoagresją, nauczyć się sygnałów złości oraz radzenia sobie z nią w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia z TZA mają również na celu wzbudzanie empatii i wskazywanie różnych form i metod rozwiązywania konfliktów.


Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach