FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

Witamy Gość
Obecny czas to 2018-08-22, 05:26

Cytat dla Ciebie...

POGODA W REGIONIE

TO, CO WAŻNE I MIŁE


Gazetka MOW-owa
 

Recenzje naszych wychowanek

Wirtualny pokój
pedagoga/psychologa szkolnego

Sekretariat


KONTAKT Z NAMI

WAŻNE STRONY

Ostatnie zdjęcia
Walentynkowe przepyszności 2
Wysłał: jaro_fx
2015-02-28, 21:37
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Walentynkowe przepyszności
Wysłał: jaro_fx
2015-02-28, 21:36
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
a tak tworzy się Kronika Ośrodka
Wysłał: jaro_fx
2015-02-28, 21:35
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Czuchowie Pieńkach

    Nasz ośrodek jest niepubliczną, całodobową i całoroczną placówką resocjalizacyjną dla dziewcząt w wieku 13 - 18 lat
     Naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Podejmujemy próby wszechstronnego rozwijania zainteresowań wychowanek, przygotowując je do pełnienia konstruktywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie aktywności i kreatywności naszych podopiecznych. Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych. Propagujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.
Liczne, piękne, zielone tereny sprzyjają zdrowemu trybowi życia i wyciszeniu

Struktura zarządzania MOW w Czuchowie Pieńkach
Jak do nas dojechać?
Spotkania zespołów pomocy psychologiczno –pedagogicznej w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czuchowie Pieńkach w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą odbywały się w następujących terminach:

Informacja w przygotowaniu...

W powyższych terminach będą odbywały się również spotkania zespołów pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla wychowanek, które przybędą w terminie 30 dni poprzedzających spotkanie zespołu. O każdej zmianie terminu spotkania, osoby bezpośrednio zainteresowane, będą informowane indywidualnie.

Formy pomocy instytucji pomocowych
Autor: jaro_fx @ 2018-06-18, 18:10
FORMY POMOCY INSTYTUCJI POMOCOWYCH
Dzisiejszym popołudniem brałyśmy udział w zajęciach gdzie przekazano nam wiedzę ogólną o instytucjach pomocowych. Wykład dotyczył trzech instytucji: Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek urzędów miast i gmin.
Tak, więc dowiedziałyśmy się, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga wszystkim osobom, które osiągają pełnoletniość w rodzinie zastępczej, czy też opuszczają z tytułu osiągnięcia pełnoletniości m.in. placówkę opiekuńczo – wychowawczą, czy tak jak my młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Osoby te zostają objęte pomocą, która ma na celu życiowe usamodzielnienie, a także integrację ze środowiskiem, poprzez prace socjalną. Osoby osiągające pełnoletniość otrzymują także pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, czy też inną formę pomocy rzeczowej. Przysługuje ona tym osobom, które w rodzinie zastępczej lub placówce przebywała, co najmniej rok czasu.
Natomiast, jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej np. zostaniemy bez pracy, czy też dotknie nas ciążka choroba, wówczas możemy zwrócić się do miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej o przyznanie pomocy finansowej, materialnej i rzeczowej. Pomoc finansowa przyznawana jest w postaci np. zasiłku okresowego czy celowego, przeznaczonego na leki, opał, odzież, żywność. By uzyskać pomoc musimy złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Natomiast osobom, które przed ukończeniem 18 roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy, przysługuje renta socjalna, którą także wypłaca MGOPS. Renta socjalna może być przyznana także tym osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia bądź w trakcie studiów doktoranckich.
Ostatnia omawiana instytucją, była instytucja urzędu miasta i gminy, w której możemy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego czy też socjalnego. Zasady przyznawania lokali określają uchwały rady gminy w sprawie wieloletnich programów gospodarowania lokalami. Są w nich zwarte m.in. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo mieszkania komunalnego oraz wysokość kryterium dochodowego. Podkreślono nam, że aby móc ubiegać się o mieszkanie, nie można posiadać, ani nikt z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, tytułu prawnego do lokalu. Do wniosku o przyznanie mieszkania, załączamy oświadczenie o wysokości dochodów wraz z dokumentami, które to potwierdzają.
Dzisiejsze zajęcia były bardzo interesujące. Dostarczyły nam wiedzy, którą wykorzystamy w naszym dorosłym życiu.Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach
_____________________